Sağlık Rehberi
Nöroloji doktoru Çiğdem Şen, Bursa

İnsanlık tarihi boyunca en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan baş ağrısı, her toplumda ve her cinsiyetten kişide yakınmalara yol açan bir rahatsızlıktır. Baş ağrısı pek çok farklı rahatsızlıktan ve etkenden dolayı oluşabilir. Yaygın olarak görülen baş ağrısı tipleri şu şekilde sıralanabilir.

Huntington doktoru Çiğdem Şen, Bursa

Huntington hastalığı, sinir sistemindeki belirli hücrelerin ölümüne neden olan ve hareket, düşünce, duygu ve davranışları etkileyen bir genetik bozukluktur. Bu hastalığın belirtileri, kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, genellikle yaşamın üçüncü veya dördüncü on yılında ortaya çıkar.

Multiple Skleroz Dr. Çiğdem Şen
Baş
Dönmesi
Nedenleri

Baş dönmesi, nörolojik problemlerden kaynaklanabileceği gibi kulak ve kardiyolojik rahatsızlıkların neticesinde oluşabilir. Sıklıkla görülen baş dönmesi nedenleri, santral vertigo, periferik vertigo, Multple Skleroz, miyelin hastalıkları, beyin tümörleri, metabolik hastalıklar, enfeksiyon, travma ya da psikolojik etkenlerden bir ya da birkaçı olabilir.

Epilepsi Dr. Çiğdem Şen
Epilepsi
Nedir?

Halk arasında Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beyni etkileyen sinir hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesi sonucunda, nöbetler hâlinde oluşan nörolojik bir hastalıktır. Kısa süreli nöbetler hâlinde görülen epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkileyen ve tüm nörolojik hastalıklar arasında en sık görülen 4. rahatsızlıktır.

Küme Tipi Baş Ağrısı Dr. Çiğdem Şen
Küme
Tipi
Baş Ağrısı

Küme tipi baş ağrısı, şiddetli ve tekrarlayıcı baş ağrısı ataklarına neden olan bir tür baş ağrısıdır. Bu ağrı türü, birçok insanın yaşadığı sıradan baş ağrılarından çok farklıdır ve genellikle bir tarafta lokalizedir. Bu tür baş ağrıları, çok şiddetli ağrı ataklarına neden olur ve genellikle kısa bir sürede (30 dakika ile 2 saat arasında) gerçekleşir.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Dr. Çiğdem Şen
Gerilim
Tipi
Baş Ağrısı

Gerilim tipi baş ağrısı, birçok insanın deneyimlediği en yaygın baş ağrısı türüdür. Genellikle, başın her iki tarafında hissedilir ve hafif veya orta şiddettedir. Gerilim tipi baş ağrısının karakteristik özellikleri arasında, başın her iki tarafında hissedilen baskı hissi, başın üst kısmında bir sıkışma hissi ve boyunda sertlik yer alır.

Guillain-Barre-Sendromu Dr. Çiğdem Şen
Guillain
Barre
Sendromu

Guillain Barre Sendromu nadir görülen bir sinir sistemi bozukluğudur. İmmün sistemin, sinir hücreleri ve sinirlerin etrafındaki miyelin kılıfına saldırması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, sinirlerin normal iletimini bozar ve vücutta zayıflık, uyuşukluk, karıncalanma, ağrı ve kas güçsüzlüğü gibi semptomlara neden olabilir.

Global Afazi Nöroloji Dr. Çiğdem Şen
Global
Afazi

Global afazi, dilin anlaşılması ve ifade edilmesi ile ilgili becerilerde ciddi bozuklukların meydana geldiği bir konuşma ve dil bozukluğudur. Bu durum, beyin hasarı nedeniyle oluşur ve beyin hasarının bulunduğu her yerde meydana gelebilir. Global afazi, konuşma ve anlama yeteneği tamamen kaybedilmeden önceki en şiddetli konuşma ve dil bozukluğudur.

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Dr. Çiğdem Şen
Duchenne
Muskuler
Distrofi

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), kasların zayıflamasına ve azalmış kas kütlesine neden olan genetik bir hastalıktır. DMD, kasların protein yapısını etkileyen DMD genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonlar, distrofin adı verilen bir proteini üreten geni etkiler ve bu proteinin normal fonksiyonunu bozar.