Sağlık Rehberi
nörolojik hastalıklar dr çiğdem şen

Beyin ve sinir hastalıkları olarak da bilinen nöroloji, migren ve diğer baş ağrısı tipleri, felç, inme, sara, epilepsi, parkinson, ALS, distoni, tremor (titreme, el titremesi vb.), alzheimer ve benzer demans hastalıkları, multipl skleroz, baş dönmesi, uyku apnesi, afazi, beyin, damar ve kas hastalıkları gibi birçok hastalık ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kısmı akut yani birden ortaya çıkan nörolojik hastalıklar; hastaya bir kaç dakika içinde yerleşebileceği gibi yıllar içinde sinsi bir şekilde yerleşen hastalıklar da mevcuttur. Hastanın şikayetine göre pek çok tanı ve tedavi şekli bulunur. Nöroloji doktoru öncelikle hastanın şikâyetlerini ve öyküsünü dinler. Bazı durumlarda kişinin genetik geçmişini sorgular. Hekim, fizik muayeneden sonra gerekli gördüğü durumlarda radyolojik görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri isteyebilir. Hastalığın türüne göre tedaviyi düzenler. Sıklıkla sorulan, nöroloji hangi hastalıklara bakar sorusu da bu şekilde yanıtlanabilir.

Diğer Nörolojik hastalıklar için arama yapabilir yanda ya da aşağıda yer alan bağlantılardan seçim yapabilirsiniz.

Uyku Apnesi Dr Çiğdem Şen
Uyku
Apnesi
Nedir?

Uyku apnesi, uyku sırasında anormal solunum ile karakterize bir uyku bozukluğudur. Uyku apnesi olan bireyin nefesi, uyku sırasında aniden kesilir ve bir süre sonra kendiliğinden devam eder. Bu geçici solunum kesilmesi, uyku kalitesinin düşmesine yol açar. Ancak daha önemlisi vücut, bu süre boyunca oksijenlenemez ve bu da potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Alzheimer Dr Çiğdem Şen
Alzheimer
Nedir?

Alzheimer, beyindeki sinir hücreleri dokusunda bulunan beta amiloid adlı, normal olmayan proteinlerin birikmesine bağlı olarak gelişir. Protein birikimi zaman içinde artar ve beyinden atılamaz hâle gelir. Bu duruma bağlı olarak beyinde yer alan sinir hücreleri birbirleriyle bağlantı kuramaz ve sonuç olarak sinir hücreleri ölmeye başlar.

Multiple Skleroz Dr. Çiğdem Şen
Multiple
Skleroz
Nedir?

Multiple Skleroz, 20 ila 50 yaşları arasında ortaya çıkan, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülen nörolojik bir hastalıktır. Merkezi sinir sitemi olarak tanımlanan beyin ve omuriliği etkileyen bu hastalık miyelin kılıfının tahribatıyla oluşur. MS hastaları, yaşamlarını kolaylaştıracak bir takım önlemler alabilir.

Parkinson Dr. Çiğdem Şen
Parkinson
Nedir?

Parkinson, nörodejeneratif bir hastalık olup, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu yüzden tedavinin takibi amacıyla, hekimin öngördüğü aralıklarla kontrole gitmek son derece önemlidir. Parkinson tedavisi, hastanın yaşına, gösterdiği belirtilere ve hastalığın evresine göre farklı şekillerde düzenlenir.

Miyopati Dr. Çiğdem Şen
Miyopati
Nedir?

Halk arasında kas hastalıkları olarak da bilinen miyopati, vücudun hareket kabiliyetini sağlayan ve kasları oluşturan kas hücreleri hastalıkları olarak tanımlanabilir. Kaslarda incelme, ağrı, kramp, güçsüzlük gibi yakınmalara yol açan miyopati, genetik geçişli olabileceği gibi dış etkenlere bağlı olarak edinsel bir şekilde sonradan da oluşabilir.

Wernicke Afasizi Dr. Çiğdem Şen
Wernicke
Afazisi
Nedir?

Wernicke Afazisi, beyindeki Wernicke Bölgesi'nin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Wernicke Bölgesi, dilin anlamını işleyen ve dil anlama sürecinde önemli bir rol oynayan; beynin sol temporal lobunda yer alan bir bölgedir. Wernicke Afazisi, bir kişinin konuşma anlamını anlamasını ve ifade etmesini zorlaştırır. Bu durum, kelime dağarcığı, kelime seçimi, cümle yapısı, dilin akıcılığı ve anlatım becerilerini etkiler.